เกาะห้อง (Koh Hong)

เป็นเกาะที่ประกอบด้วยภูเขาหินปูนลูกน้อย-ใหญ่ เรียงตัวโอบรอบผืนทะเลในลักษณะเกือบจะเป็นทรงกลมคล้ายกับห้องขนาดใหญ่จึงเรียกว่า เกาะห้อง ช่วงเวลาน้ำลงจะสามารถเลียบเลาะไปตามแนวสันทรายขนาดไม่กว้างนักบริเวณขอบรอบๆของเกาะห้องไ...

เกาะพนัก (Koh Panak)

เป็นเกาะที่มีขนาดใหญ่ อยู่ในความดูแลของอุทยานแห่งชาติ อ่าวพังงา เป็นเกาะที่มีความสวยงาม มีถ้ำต่างๆอยู่ในเกาะหลายถ้ำ บางถ้ำมีหินงอก หินย้อย มีแอ่งน้ำตกขนาดเล็กเป็นชั้นๆ ลดหลั่นกัน...

เกาะละวะใหญ่ (Koh Lawa Yai)

ตั้งอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติอ่าวพังงา เป็นเกาะขนาดเล็ก มีพื้นที่ 200 ไร่ ซึ่งมีหาดทรายที่ ขาวสะอาด เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ ที่มีความสวยงาม มีบ้านพัก และร้านอาหารสวัสดิการของอุทยานฯ ไว้ สำหรับบริการแก่นักท่องเที่ยว ส่วนผู้ที่ชื่นชอบกรดำน้ำก็จะมีปะการ...

ท่าเทียบเรือบ้านคลองเคียน

องค์กรบริหารส่วนตำบลคลองเคียน ได้รับงบประมาณสำหรับการก่อสร้างท่าเทียบเรือจากกรมการปกครองประจำปีงบประมาณ2545 ซึ่งเป็นเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ตามแผนงานส่งเสริมพัฒนาการท่องเที่ยว จำานวนเงิน 31,571,843 บาท ลักษณะเป็นสะพานท่าเทียบเรือ คสล. ขนาดกว้าง 4.5 เมตร ทางเข้าข้างละ 1 เมตร ความยาว...