ท่าเทียบเรือบ้านคลองเคียน

องค์กรบริหารส่วนตำบลคลองเคียน ได้รับงบประมาณสำหรับการก่อสร้างท่าเทียบเรือจากกรมการปกครองประจำปีงบประมาณ2545 ซึ่งเป็นเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ตามแผนงานส่งเสริมพัฒนาการท่องเที่ยว จำานวนเงิน 31,571,843 บาท ลักษณะเป็นสะพานท่าเทียบเรือ คสล. ขนาดกว้าง 4.5 เมตร ทางเข้าข้างละ 1 เมตร ความยาว 352 เมตร บริเวณปลายสะพานทั้งสองด้าน มีลานจอดรถ ถนนทางเข้าท่าเทียบเรือ อาคารสำนักงาน และศาลาที่พักนักท่องเที่ยว โดยมีพื้นที่รวมทั้งสิ้น
1,855 ตารางเมตร เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกในการเดินทางให้กับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย และชาวต่างชาติ นอกจากนี้ ยังเป็นการส่งเสริมอาชีพของประชาชนในพื้นที่ให้มีรายได้เพิ่มขึ้นจากท่าเทียบเรือแห่งนี้ด้วย

About the Author

Leave a Reply

*