เกาะพนัก (Koh Panak)

เป็นเกาะที่มีขนาดใหญ่ อยู่ในความดูแลของอุทยานแห่งชาติ อ่าวพังงา เป็นเกาะที่มีความสวยงาม มีถ้ำต่างๆอยู่ในเกาะหลายถ้ำ บางถ้ำมีหินงอก หินย้อย มีแอ่งน้ำตกขนาดเล็กเป็นชั้นๆ ลดหลั่นกันอยู่ในถ้ำ ด้วยและบ้างถ้ำมีความสูงจากระดับน้ำ จึงต้องใช้วิธีปีนขึ้นไป แต่บางแห่งต้องใช้เรือแคนนูพายเข้าไปเท่านั้น ภายในเกาะพนัก มีถ้ำต่างๆ ที่น่าสนใจหลายถ้ำ ได้แก่ ถ้ำค้างคาว หรือ ถ้ำแบท ถ้ำโกงกาง และถ้ำปีน

About the Author

Leave a Reply

*