ประชุมเตรียมความพร้อมจัดตั้งรพ.สนาม

วันศุกร์ที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2564 เวลา 13.30 น. นายศิวัชฐ์ ระวังกุล นายอำเภอตะกั่วทุ่ง ลงพื้นที่ประชุมร่วมกับ หน่วยงานต่างๆในเขตตำบลคลองเคียน ได้แก่ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเคียน ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลคลองเคียน จนท.รพสต.บ้านอ่าวมะขาม จนท.รพสต.คลองเคียน อสม.ตำบลคลองเคียน ครูกศน.ตำบลคลองเคียน ผู้บริหารในเครือข่ายโรงเรียนตำบลคลองเคียน ครูโรงเรียนคลองเคียนรัฐราษฎร์รังสรรค์ เป็นต้น เพื่อติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
( Covid -19 ) ในพื้นที่ตำบลคลองเคียน การเตรียมความพร้อมในการจัดตั้งโรงพยาบาลสนามในพื้นที่หากเกิดกรณีที่มีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( Covid -19 ) มากขึ้น การติดตามการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019
( Covid -19 ) โดยได้กำชับให้ปฏิบัติตามมาตรการคำสั่งจังหวัดพังงาอย่างเคร่งครัด พร้อมกันนี้ยังได้ลงพื้นที่ให้กำลังใจแก่ผู้ปฎิบัติงาน และมอบถุงยังชีพให้แก่ผู้ที่เข้ารับการกักตัว ณ สถานกักกัน หรือสถานที่คุมไว้สังเกต ( Local Quarantine ) ณ ท่าเทียบเรือบ้านคลองเคียน อีกด้วย

About the Author

Leave a Reply

*