นายอำเภอลงพื้นที่ประชุมสถานการณ์โควิด19

วันพฤหัสบดีที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2564 เวลา 11.30 น.นายศิวัชฐ์ ระวังกุล นายอำเภอตะกั่วทุ่ง เป็นประธานในการประชุมร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเคียน ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลคลองเคียน รพสต.คลองเคียน รพสต.บ้านอ่าวมะขาม ร.ร.บ้านย่านสะบ้า ร.ร.บ้านคลองเคียน ร.ร.บ้านติเตะ และอสม.ตำบลคลองเคียน ณ อาคารอเนกประสงค์ อบต.คลองเคียนในการติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด – 19 ในเขตพื้นที่ตำบลคลองเคียนรวมทั้งมอบนโยบายและแนวทางการบูรณาการทำงานร่วมกันทุกภาคส่วนในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด -19 ในพื้นที่ตำบลคลองเคียนอีกด้วย

About the Author

Leave a Reply

*