นายอำเภอติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาด โควิด 19

วันพุธที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2564 นายศิวัชฐ์ ระวังกุล นายอำเภอตะกั่วทุ่ง เป็นประธานการประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อติดตามและประเมินสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 ในเขตพื้นที่ตำบลคลองเคียน โดยมีหน่วยงานที่เข้าร่วม อาทิ องค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา อำเภอตะกั่วทุ่ง องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเคียน ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลคลองเคียน รพสต.คลองเคียน รพสต.บ้านอ่าวมะขาม โรงเรียนบ้านย่านสะบ้า เป็นต้น

About the Author

Leave a Reply

*