ประชุมผู้ปกครอง 64

วันศุกร์ที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2564 นายอุทิศ มัจฉาเวช นายกอบต.คลองเคียน เป็นประธานการประชุมผู้ปกครองนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบต.คลองเคียน ประจำปี 2564 โดยในวันนี้เป็นการประชุมชี้แจงและทำความเข้าใจเกี่ยวกับการเตรียมพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564 ในวันจันทร์ที่ 14 มิถุนายน นี้ โดยเน้นย้ำมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และมาตรการของคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดพังงา เช่น การสวมหน้ากากอนามัยของเด็กและผู้ปกครอง การติดตามข่าวสารการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( Covid -19 ) นอกจากนี้แล้วยังมีการเลือกคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองอีกด้วย

About the Author

Leave a Reply

*