ตำบลคลองเคียน เป็นตำบล ๆ หนึ่งของอำเภอตะกั่วทุ่ง จากทั้งหมด 7 ตำบล โดยมีประวัติการก่อตั้งชุมชน เมื่อประมาณ 150 ปี ที่ผ่านมา ซึ่งผู้ที่มาตั้งรกรากในสมัยแรก ๆ อพยพมาจาก จ.ปัตตานี สตูล นราธิวาส ในเขตพื้นที่คลองเคียน ในสมัยก่อนมีต้นตะเคียนขึ้นเต็มไปหมด และมีลำคลองไหลผ่านเนินเขาลงสู่ทะเล จึงเป็นที่มาของชื่อเรียกของชุมชนแห่งนี้ ตำบลคลองเคียน อยู่ห่างจากที่ทำการอำเภอประมาณ 47 กิโลเมตร และอยู่ห่างจากศาลากลางจังหวัด ประมาณ 60 กิโลเมตร