นายอุทิศ มัจฉาเวช   Mr.Utid Machawate   นายกอบต.คลองเคียน  Chief Executive of the Klongkean  SAO
 นายอุทิศ มัจฉาเวช (Mr.Utid Matchawet)
นายกอบต.คลองเคียน (Chief Executive of the Klongkean SAO)
ติดต่อโดยตรง 081-3700140
นายธิระยุทธิ์ วงค์ฤทธิ์ Mr.Tirayut Wongrit รองนายกอบต.คลองเคียน Deputy Chief Executive of the Klongkean SAO
นายธิระยุทธิ์ วงค์ฤทธิ์ (Mr.Tirayut Wongrit)
รองนายกอบต.คลองเคียน Deputy Chief Executive of the Klongkean SAO
โดยตรง 061-1842021
นายย่าโกบ หอมรสกล้า Mr.Thakob Homrodkha เลขานายก อบต,คลองเคียน Secretary Chief Executive of the Klongkean SAO
นายย่าโกบ หอมรสกล้า (Mr.Thakob Homrodkha)
เลขานายก อบต.คลองเคียน (Secretary Chief Executive of the Klongkean SAO)
ติดต่อโดยตรง 083-6362898