นายประเสริฐ นันทบุตร Mr. Prasert Nantabut ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเคียน
นายประเสริฐ นันทบุตร
ปลัดอบต.คลองเคียน รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองสาธารณสุข
เบอร์ 089-589-9764

aval_position
นักวิชาการสาธารณสุข

aval_position
ผช.จพง.ธุรการ