นายอุทิศ มัจฉาเวช Mr.Utid Machawate นายกอบต.คลองเคียน Chief Executive of the Klongkean SAO
 นายอุทิศ มัจฉาเวช (Mr.Utid Matchawet)
นายกอบต.คลองเคียน (Chief Executive of the Klongkean SAO)
ติดต่อโดยตรง 081-3700140
นายธิระยุทธิ์ วงค์ฤทธิ์ Mr.Tirayut Wongrit รองนายกอบต.คลองเคียน Deputy Chief Executive of the Klongkean SAO
นายธิระยุทธิ์ วงค์ฤทธิ์ (Mr.Tirayut Wongrit)
รองนายกอบต.คลองเคียน Deputy Chief Executive of the Klongkean SAO
โดยตรง 061-1842021
นายย่าโกบ หอมรสกล้า Mr.Thakob Homrodkha เลขานายก อบต,คลองเคียน Secretary Chief Executive of the Klongkean SAO
นายย่าโกบ หอมรสกล้า (Mr.Thakob Homrodkha)
เลขานายก อบต.คลองเคียน (Secretary Chief Executive of the Klongkean SAO)
ติดต่อโดยตรง 083-6362898
นายประเสริฐ นันทบุตร
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเคียน
เบอร์ 089-589-9764
นางจีรานันท์ นิลพฤกษ์
หัวหน้าสำนักปลัด
เบอร์ 094-283-2667
นายคณิต จุลบุษรา
หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง
เบอร์ 087-417-8373