เลขที่ 55 อบต.คลองเคียน ม.1 ต.คลองเคียน อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา 82140 โทรศัพท์ 076-410878 โทรสาร 076-410877 Email: klong_kean@hotmail.com